СИЖБ стартира юбилейния 10-ти конкурс „Светове и цветове” – 2022

Целта на конкурса „Светове и цветове” е да се популяризират и отличават журналистически публикации на български или испански език, които спомагат за взаимното опознаване между България и испаноезичния свят.

Чрез конкурса Сдружението на испаноговорещите журналисти в България (СИЖБ) се стреми също така да увековечи паметта на двама рано напуснали ни колеги, допринесли много както за учредяването и укрепването на Сдружението, така и цялостно за разширяването на контактите между България и испаноезичния свят – Светлана Плашокова-Митева (1963-2012) и Самуел Франсес (1940-2012), чиито имена носят две от наградите.

Участниците в конкурса могат да кандидатстват както персонално, така и да бъдат номинирани от колега(и), медия или група за поддръжка. Представят се публикации на български или на испански език в печатни и електронни издания, радиопредавания и телевизионни предавания, реализирани в рамките на последната календарна година.

Те се изпращат в електронен вариант (за печатните медии – сканирани публикации или линкове) на електронната поща на СИЖБ – periodistas1@abv.bg най-късно до 1 декември 2022 г. Авторът представя също свое CV и посочва контакти за обратна връзка.

Конкурсът е съставен от 3 тематични направления. По всяко от тях се присъждат по 3 отделни награди в категориите „Печатни и интернет издания”, „Радиопредавания”, „Телевизионни предавания”. В категорията „Печатни и интернет издания” могат да бъдат представяни и книги.

Наградата „Светлана Плашокова” се присъжда в направление „За кореспонденция от и за испаноезичния свят”. Състезават се представени за конкурса кореспонденции от Испания и Латинска Америка, предназначени за българска аудитория, както и кореспонденции за събития в България, насочени към испаноезична публика. Наградите представляват грамота и книга (по една за всяка от трите категории) на испански или български от личната библиотека на Светлана Плашокова-Митева, съставляваща част от дарението за СИЖБ от името на семейството й.

Наградата „Самуел Франсес” се присъжда в направление „За професионална и гражданска етика”. Състезават се представени за конкурса публицистични материали с откроена гражданско-етична авторска позиция по теми със силен обществен резонанс. Наградите представляват грамота и книга (по една за всяка от трите категория) на испански или български от дарението за СИЖБ от семейството на Самуел Франсес.

Наградата „Светове и цветове” се присъжда в направление „За екология, култура и традиции”. Състезават се представени на конкурса журналистически публикации, посветени на опазването на екологичното равновесие на планетата, културното многообразие, традициите, устойчивото развитие. Наградите представляват грамота и книга (по една за всяка от трите категория) на испански или български от даренията за СИЖБ от семействата на на Светлана Плашокова-Митева и на Самуел Франсес.

В тази категория ще бъде присъдена и една специална награда от Roca-България с цел да се стимулира журналистиката, разработваща теми за опазване на околната среда и водните ресурси на планетата.

СИЖБ ежегодно връчва и почетните отличия „Обединители на култури” – на личности и институции, допринесли за сближижаването между културите на България и испаноезичния свят.

Оценяването на представените публикации и предавания и определянето на победителите в журналистическия конкерс се осъществява от 5-членно жури в състав: Георги Митов- председател на УС на СИЖБ, Къдринка Къдринова, зам.-председател на УС на СИЖБ, Мария Пачкова, член на УС на СИЖБ, Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, Веселин Симов, прокурист на Roca-България.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на церемония, която ще се проведе до средата на декември т. г. Това ще е първата присъствена церемония след две години прекъсване заради ограниченията, свързани с пандемията от Ковид-19.

Въпреки тези ограничения обаче СИЖБ продължи провеждането на конкурса „Светове и цветове”. Разликата бе, че наградите в изданията на конкурса за 2020 и 2021 г. се връчваха поотделно на отличените, като се правеха видеозаписи, а след това се монтираха филми с награждаванията и с изявления на отличените. И двата филма включват също специални поздравления от посланиците на испаноезичните страни в България. Филмите са достъпни в YouTube на следните линкове:

„Светове и цветове” – 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=_mEwN79xjs8&t=46s

„Светове и цветове” – 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=fNbhCZkJp5s

Светове и цветове