Спонсори:

ИСПАНОСВЯТ
Испания

Испанският език и култура в света

Общи проблеми на Латинска Америка

Аржентина
Боливия
Венесуела
Гватемала
Доминиканска република
Еквадор
Колумбия
Коста Рика
Куба
Мексико
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Пуерто Рико
Салвадор
Уругвай
Хондурас
Чили
Португалският език и култура в света
Португалия
Бразилия
София, 1 декември 2015

Доайенът на българската испанистика

По повод 80-годишнината на проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев,член-кореспондент за България на Испанската кралска академия за езикаПроф.Даниела Кох, ръководитеатл кедра Чужди езици и приложна лингвистика, УНСС

.....................................................


Времето лети! Но времето е спряло! Защото проф. д.ф.н. Иван Кънчев си е все същият – академично забързан, безукорно елегантен, с неизменната цветна кърпичка в бутониерата - разбира се, в тон с вратовръзката -, любезен, лъчезарен и словоохотлив. Когато разговаря с нас, испанистите, а и понякога със студентите, проф. Кънчев преминава плавно, почти неусетно, от български на испански, от испански на български, плувайки еднакво в свои води, артикулирайки понякога - кога несъзнателно, кога, съзнателно - на майчиния ни, български език, като родéн испаноговорящ. И това е естествено, защото за проф. Кънчев българският език е майчин, а испанският - рóден.

Иван Кънчев е родéн в далечна Аржентина, гр. Лас Бреняс, провинция Чако, на 09.12.1935 г., в семейство на икономически емигранти. Записан е като Хуан, испанският аналог на Иван, и до ден днешен не само двата езика, но и двете собствени имена са част от неговата уникалната идентичност. Семейството се завръща в България, когато малкият Иван е тринадесет годишен – след години ще се завърне в Аржентина, в Буенос Айрес, за да специализира в университета.

Иван завършва както средното, така и висшето си образование в България – през 1961 г. той се дипломира в Софийски Университет Свети Климент Охридски, със специалност Българска филология. Печели конкурс за преподавател в тогавашната Катедра по Испанска филология през 1963 г., а научна и образователна степен доктор, тогава кандидат на филологическите науки, к.ф.н., му е присъдена през 1976 г. - за дисертацията на тема Fonética y fonología del judeoespañol de Bulgaria, при обучаващи институции СУ Св. Климент Охридски и Instituto Arias Montano, CSIC в Мадрид, Испания.

Научната кариера на Иван Кънчев се развива устойчиво: през 1979 г. става доцент по Съвременен испански език, с тема на хабилитационния труд За разстоянията между фонемите и диференциалните признаци в консонантните системи на испанския и българския език, публикувана в сп. Съпоставително езикознание, кн.2, год. ІІІ, 1979; а доктор на филологическите науки, д.ф.н., тогава доктор, през 1990 г., когато представя на академичната ни и научна общественост дисертацията си Динамичният структурализъм в съвременното езикознание, с обучаващи институции СУ Св. Климент Охридски и Испанската Кралска Академия за Езика (Real Academia Española de la Lengua), със седалище в Мадрид. От 1993 г. Иван Кънчев е професор по СИЕ.

Професионалният опит на проф. Кънчев е изключително богат: от 1963 до 2015 г. той натрупва, всеотдайно и с дръзновение, цели 52 години преподавателски стаж. В СУ Св. Климент Охридски е редовен преподавател по съвременен испански език-практически курс, води теоретични курсове по Фонетика и фонология, Морфология, Структурална семантика и Сравнителна типология на романските и славянските езици) В УНСС е хоноруван професор по практически испански език като първи и втори език чужд език в направление Икономика и в специалностите Международни отношения, Европеистика и Политология; в Пловдивски университет Паисий Хилендарски е гост-професор по съвременен испански език, с теоретични курсове по Цивилизация на Испания и по дисциплините, водени в СУ.

Монографичните курсове, проведени от Иван Кънчев в СУ, биват онасловени La judeohispanología y sus tareas inmediatas (1991-1992); Principios de semántica estructural (1993-1994); Генезис, структура и функция на граматичните категории (2001-2002); Принципи на динамичния структурализъм (2002-2003); Cambio y funcionamiento de la lengua (2004-2005); El tipo lingüístico del español actual (2008-2009); Sincronía, diacronía y tipología (2008-2009). Именитият български испанист изнася и множество лекции в чуждестранни университети: Vida y obra de San Cirilo (Саламанка, 1981); La poesía lírica judeoespañola de Bulgaria: temas, motivos y aspectos lingüísticos (Гранада, 1983); Lenguaje y poesía (Хавана, 1984); Factores en el declive del judeoespañol: E. Coseriu: «la lengua muere cuando deja de cambiar» (Хелзинки, 1991); La diáspora mediterránea y sus consecuencias (Виена, 1992); Permanencia y continuidad en la tradición oral sefardí (Залцбург, 1992); El aspecto del verbo eslavo: norma, sistema y tipo lingüístico (Витория, 2000); El búlgaro: lengua histórica y lengua funcional. Unidad de tipo y diversidad de sistema y de norma (Мадрид, 2001).

Иван Кънчев е два пъти лектор по български език в Испания: в Мадридския автономен унирерситет и в Университет Комплутенсе, където също оставя много ученици и последователи.

Административен опит също не му липсва: от 1984 до 1995 г. той е ръководител на Катедрата по Испанистика и португалистика във ФКНФ на СУ Св. Климент Охридски; от 1983 до 1988 е Зам. декан на Факултета по Класически и Нови Филологии; инициира също така, през 1992 г., разкриването на специалност Португалска филология.

Центрове на научните интереси на проф. д.ф.н. Иван Кънчев се явяват испанското езикознание: Фонетика и фонология, Морфология, Синтаксис, Структурална семантика на лексикалните полета, Диалектология (сефарадски език и фолклор), Лексикография и Културология; общото езикознание – теория на езика и съпоставително езикознание. Като работни езици българският езиковед и международно признат испанист ползва също руски, френски, италиански и чешки.

Иван Вълчев Кънчев е носител на престижни национални и международни отличия: Офицер от Ордена на Исабел Кастилска – отличие, присъдено с указ на крал Хуан Карлос І, за изследвания на сефарадския говор в България и за теоретични приноси в общото и испанското езикознание(1992 г.); Орден “Андрес Бельо”- отличие на президента на Боливарска Република Венесуела (1993 г.) и Орден на Софийския Университет Свети Климент Охридски - със синя лента (2005 г.). Чуждестранен член-кореспондент е на Испанската Кралска Академия от 1988 г., за изследването на Sefarad в България, както и на езиковата типология, а от 1990 г.е член на Международната асоциация на испанистите.

Не на последно място, освен лингвист и запазена марка на българската испанистика, проф. Кънчев, или дон Хуан, както мнозина го наричат, е любим преподавател на поколения студенти, които той заплени завинаги с магията на риториката си и дари с необхватната си ерудицията. Не мога да пропусна да спомена и неговото прекрасно семейство – съпругата Светла, с която са неразделни и живеят в пълен синхрон, удовлетворени родители на двама големи сина и вече трима внука. Щастлива съм, че съм негова студентка, удивена съм от неговото несекващо трудолюбие и динамизъм, впечатлена съм от неговата магнетичност, която продължава да го обгражда с тълпи студенти в коридорите на университети дълго след края на занятията, както преди 20, дори 30 г., така и до днес!

Честит юбилей, проф. Кънчев!

.....................................


Библиография

Теория на езика (Teoría del lenguaje)
-- Ж. Б о я д ж и е в. Неолингвистиката: идейни основи и теоретични проблеми, София, (рецензия), сп. Български език, кн. 2, 1977, стр. 32-41.
-- Е. C o s e r i u. El hombre y su lenguaje, Madrid (рецензия), сп. Съпоставително езикознание, кн. 3, София, 1980, стр.57-60.
-- “Приносът на Е. Косериу в съвременната лингвистика” (встъпителна статия към българския превод и издание на Лекции по общо езикознание: Lecciones de lingüística general), София, Наука и изкуство, 1990, стр. 5-24.
-- “Теорията на Косериу за езиковата промяна и проблемът за същността на фонетичните закони”, сп. Съпоставително езикознание, кн. 5, София, 1989, стр. 105-107.
-- Ж. Б о я д ж и е в. Теоретични принципи на френската социо- логическа лингвистическа школа (рецензия), София, сп. Съпоставително езикознание, кн. 3, 1991, стр. 103-112.
-- Fabre d'Olivet. La langue d'oc. Grammaire (Edition, avec une introduction et des notes, par G e o r g K r e m n i t z), Wien, 1988 (рецензия), сп. Съпоставително езикознание, кн. 1, год. ХVIII, София, 1993, стр. 110-116.
-- Е. C o s e r i u. Competencia lingüística (Elementos de la teoría del hablar), Madrid, Gredos,1992 (рецензия), сп. Съпоставително езикознание, кн. 3-4, год. XIX, София, 1994, стр. 84-92.
-- Динамичният структурализъм в съвременното езикознание, София, Изд. на СУ “Св. Климент Охридски”, 1995 г. (докторска дисертация)
-- “Тезиси относно типологията на езиковата солидарност в диалога”, Езиковедски приноси в чест на проф. дфн Михаил Виденов, 2005, стр. 261-266.
-- “За фонетичните закони и езиковата свобода на говорещия субект”, Това чудо – езикът! (Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев), София, 2007 г., стр. 258-260.
-- “Езикът е форма, а не субстанция” (Фердинанд дьо Сосюр): методологическа грешка или рационално прозрение?”, Сборник в чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов, Издателство на СУ, София, 2009 г. стр.43-45.
-- “Los conceptos lingüísticos de «forma» y «sustancia» en el legado científico de Coseriu”, Езикът на времето (Сборник с доклади по случай 70-годшния юбилей на проф. дфн Иван Куцаров), Университетско Издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2012 г., стр. 59-66.
-- “La tipología lingüística integral en el legado científico de Eugenio Coseriu”, en Pensamiento, lengua, habla (Estudios en honor de la catedrática Eugenia Vucheva), Sofía, Editorial universitaria, 2014, págs. 44-53.

Испанско езикознание (Lingüística española)
-- Ortología y ortografía de la lengua española, Sofía, Ed. Universitaria, 1968.
-- Morfosintaxis española (Parte I: Introducción, Sustantivo y Verbo), Sofía, Editorial Universitaria, 1876.
-- Morfosintaxis española (Parte II: Adjetivo, Numerales, Pronombre, Preposición y Conjunción), Sofía, Editorial Universitaria, 1977.
-- Normofonética y fonología españolas para estudiantes búlgaros, Sofía, Nauka i izkustvo, 1986.
--“Глайдовите сегменти в испанския език”, Чуждоезиково обучение 1, София, Изд. Просвета, 1988, стр. 1-16.
-- “Небриха '92, една предпоставка на съвременната испанска лингвистика”, сп. Съпоставително езикознание, кн. 2, София, 1993, стр. 91-98.
-- Niveles lingüísticos y niveles de la enseñanza, Sofia, 1993.
2.8. Испански език за всеки: практическа морфология, София, ИК “Колибри”, 2000.
-- “El carácter taxonómico y el valor lingüístico del morfema temático en el sistema verbal del español actual”, Actas del Simposio Internacional (para conmemorar el 35 aniversario de la creación de la licenciatura en filología española), Sofía, 1997, págs. 79-83.
-- “Semántica y sintaxis de la palabra lexemática еn español”, Actas del Simposio Internacional (40 años de Licenciatura en Filología Española, 5 y 6 de junio de 2001), Sofía, 2002, págs. 143 - 151.
-- “Semántica y sintaxis de los morfemas facultativos”, Actas del Coloquio Internacional:(dez anos de filologia portuguesa na Univrersidade de Sofia Sveti Kliment Ohridski), София, 2003, стр. 165-167.
-- Español actual: clases de palabras y categorías, София, Университетско издателство “Св. Климент Охпридски”, 2004.
-- “Las consonantes oclusivas del español en posición implosiva (descripción y contraste)”, Homenaje a Antonio Quilis, Vol. I, Madrid, 2005, págs. 263-270.
-- Curso de normofonética y fonología españolas para estudiantes búlgaros, Ed. Colibri, Sofía, 2009.

Съпоставително езикознание (Lingüística contrastiva)
-- “Някои наблюдения върху употребата на удвоеното допълнение в испанския език”, Годишник на СУ, ФКНФ, том 65.2, София, Университетско издателство, 1972, стр. 239-248.
-- “За българския правоговор и правопис на испанските имена”, в-к Вечерни новини, брой 161, София, 1972.
-- “Гилен, Валехо и българската транскипция на испански имена”, в-к Студентска трибуна, брой 13, София, 1972.
-- “За езиковия контакт между системи с различна структура” БЮЛЕТИН за съпоставителни изследвания на българския език с други езици, брой 6, год. I, София, Изд. на СУ “Климент Охридски”, 1976, стр.27-45.
--“Някои наблюдения върху испанските глаголи ser и estar в съпоставителен план с глагола съм в българския език (опит за приложение на теорията на Е. Косериу за система, норма и реч)”, БЮЛЕТИН за съпоставителни изследвания на българския език с други езици, брой 1-2, год. II, София, СУ “Климент Охридски”, 1977, стр. 159-185.
-- “За разстоянията между фонемите и диференциалните признаци в консонантните системи на испанския и българския език”, сп. Съпоставително езикознание, кн. 2, год. III, 1978, стр.52-65.
-- “Sobre la transcripción de nombres búlgaros al español”, en Rev. Lingüística española actual (LEA) I, Madrid, 1980, ps. 119-131.
-- “El español y el búlgaro, dos ejemplos de unidad lingüística”, ATHLON. Satura grammatica in honorem Francisci R. Adrados, I, Madrid, Ed. Gredos, 1984, ps.227-233.
-- “За типологичното единство на испанския и българския език ”, Първия международен конгрес по българистика, том III, София, 1984, стр. 11-17.
-- “Звучните съгласни в испанския и българския език” ИЧС, 1985, стр. 60-68.
-- “La lengua búlgara: sus paralelismos históricos y tipológicos con el español”, Revista de la Universidad Complutense. Número extraordinario: Bulgaria, Madrid, 1988, págs. 55-62.
-- “Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език”, сп. Съпоставително езикознание, кн. 6, 1988, стр. 5-12.
--“Aproximación a una posible lingüística sincrónica comparada”, сп. Съпоставително езикознание, кн. 5, 1992, стр. 36-48.
-- “Антонио Товар и началото на славистиката в Испания”, Втори международен конгрес по българистика, том I, София, 1992, стр. 102-112.
-- Българска транскрипция на испански имена, София, Изд. Хейзъл, 2000.
-- “Семантика, типология и произход на конструкцията взема че (та, и) + глагол от свършен вид, Съпоставително езикознание, 2001.

Сефарадски теми (Temas sefardíes)
-- ”El sistema fonológicos del judeo-español de Bulgaria”, Rev. Español actual, núm. 28, Madrid, 1974, págs. 1-17.
-- “По някои въпроси на българо-сефарадските езикови контакти”, Годишник, София, Шалом, 1974, стр.167-179.
-- “Poesía lírica tradicional judeoespañola de la tierra de Orfeo”, en Poesía. Reunión de Málaga: 1974, ed. Manuel Alvar, Málaga, 1976, págs. 259-275.
-- Fonética y fonología del judeo-español de Bulgaria, Sofía, 1975 (дисертация за присъждане на научната и образователна степен “доктор”).
-- “Архаизми и иновации във фонетичната система на еврейско-испанския говор в България”, Годишник, София, Шалом, 1976, стр. 151-182.
-- “Un manojo de canticas judeoespañolas de Sofía”, Годишник, София, Шалом, 1977, стр. 141-175.
-- “Сефарадската фолклорна традиция в България”, Sovietish Geimland, Москва, 1977, стр. 162-171 (на идиш).
4.8. “Една шпаньолска заемка в смолянския говор”, сп. Български език, кн. 2, София, 1978, стр. 131-136.
-- “Произход на сефарадските прозвища в България, Годишник, София, Шалом, 1979, стр. 149-188.
-- “El ocaso de una lengua”, Sefarad 92, Sofía, 1992, págs. 131-159.
-- “Между зората и залеза на една традиция”, в-к 1000 дни, бр. 8, София 1992.
-- “Историческо и функционално единство на сефарадския говор с испанския език”, Съпоставително езикознание, кн. 5, София, 1993, стр. 30-46.
-- “Сефарад 1: присъствието на евреите в Испания”, в-к Еврейски вести, брой 6, София 1994.
-- “Теми и мотиви в сефарадската литература”, Колумбови четения, София, 1994.
-- “Solidaridad lingüística y tolerancia religiosa de los sefardíes balcánicos”, Jewish studies at the turn twentieth century (proccedings of the 6th EAJS congress, Toledo, July 1998). Volume II. Leiden, Boston, Köln, Brill, 1999, 517- 522..

Лексикография (Lexicografía)
-- Испанско-български речник на спортните термини, София, БСФС, 1981.
-- Diccionario búlgaro-español y español-búlgaro (cоautora Svetla Grigorova), Madrid, Ed. Akal, 2009.

Превод и редакция (Traducción y redacción)
-- Lachezar Elenkov, Moradas de insomnio, Madrid, Colección Acuario, 1982. Traducción deIv. Kanchev. Versión original: Лъчезар Еленков, Безсънни местожителства.
-- Хосе Мария Аргедас, Дълбоките реки (роман). Превод от исп. Божидар Лолов, редакция Иван Кънчев София, ОФ, 1970.
-- Габриел Гарсия Маркес, Сто години самота (роман) Превод. от исп. Румен Стоянов, редакция Иван Кънчев, София, ОФ, 1971.

Рецензии на докторски дисертации и на конкурси за присъждане на
академични длъжности
Рецензирани автори: Адриана Миткова, Боряна Кючукова, Весела Чергова, Даниела Кох-Кожухарова, Донка Мангачева, Евгения Вучева, Ина Вишоградска, Мария Китова, Нели Раданова, Славка Симеонова.

Разни
-- Еухенио Косерио (1921-2003) [In memoriam], сп. Съпоставително езикознание, год. XXVIII, кн. 1, София, 2003 г., стр.139- 141.
-- “España, una patria más”, Reflejos culturales de Europa en España, Madrid, 2007, págs. 150-152.
-- “В памет на Живко Бояджиев”, сп. Съпоставително езикознание, год. ХХХ III, кн. 3, 2008 г. стр. 175-176.

Видяно: 1Мнения: 0

Общи данни
ИСПАНИЯ
Видяно: 1876   Мнения:0


Видяно: 49   Мнения:0

Данни за ИСРП от испанския печат
Видяно: 221   Мнения:0


Видяно: 0   Мнения:0

Известни личности
Аснар събира световни лидери за сватбата на щерка си
Видяно: 868   Мнения:0

Балтасар Гарсон - кошмарът на прегрешилите големци
Видяно: 1242   Мнения:0

Испанският крал иде пак 10 години по-късно
Видяно: 934   Мнения:0

ПАБЛО ПИКАСО - (1881-1973)
Видяно: 6129   Мнения:1

Хосе Луис Родригес Сапатеро - един прагматичен лидер
Видяно: 1369   Мнения:0

Салвадор Дали е имал проблеми със закона
Видяно: 1003   Мнения:0

Дон Леополдо де Луис, поетът между два ангела
Видяно: 801   Мнения:0

Анхел Мария де Лера
Видяно: 817   Мнения:0

Сватбата на испанския престолонаследник - едно жизнерадостно ново начало
Видяно: 1854   Мнения:0

Летисия - журналистката, която един ден ще стане кралица на Испания
Видяно: 1895   Мнения:0

Принц Фелипе - най-желаният ерген в Европа
Видяно: 1387   Мнения:0

Жозеп Борел - новият председател на Европарламента
Видяно: 706   Мнения:0

Отиде си Антонио Гадес - кралят на фламенкото
Видяно: 1479   Мнения:0

Калина става нестинарка
Видяно: 870   Мнения:0

Китин и Калина възродиха празник в пустинята
Видяно: 1674   Мнения:0

Крал Хуан Карлос на лов за мечки в Румъния
Видяно: 937   Мнения:0

Бракът на Симеон с Маргарита разбунил духовете в Мадрид
Видяно: 2013   Мнения:0

Децата на Симеон сред 2-ма крале в Мароко
Видяно: 1045   Мнения:0

Дани Алкайде - испанският Стоичков
Видяно: 779   Мнения:0

Конституциони вълнения заради бременна принцеса
Видяно: 789   Мнения:0

Антонио Бандерас в София: Няма да изиграя само онази роля, която не ми предложат
Видяно: 0   Мнения:0

Карлос Саура, испански кинорежисьор: Важното е не коя роля ще ти се падне в живота, а как ще я изиграеш
Видяно: 0   Мнения:0

Как испанският премиер изневери на прякора си “Бамби“
Видяно: 669   Мнения:0

Кралски вълнения
Видяно: 203   Мнения:0

Сестри за милиони
Видяно: 365   Мнения:0

Сапатеро – човекът, който държи на думата си
Видяно: 217   Мнения:0

Амазонките на Сапатеро
Видяно: 208   Мнения:0

Педро Крус Виялон, генерален адвокат на Съда на ЕС
Видяно: 194   Мнения:0

Хабанерата на Тринидад
Видяно: 208   Мнения:0

Неукротимата маха
Видяно: 247   Мнения:0

Испански шах
Видяно: 209   Мнения:0

Балтасар Гарсон срещу Франсиско Франко
Видяно: 210   Мнения:0

Балтасар Гарсон осъден в Мадрид
Видяно: 233   Мнения:0

Слонският гаф на краля
Видяно: 211   Мнения:0

Галисийският касиер
Видяно: 224   Мнения:0

Добре дошъл, мистър ЕвроВегас!
Видяно: 234   Мнения:0

За едни криза, за други миза
Видяно: 170   Мнения:0

Артур Мас, премиер на Каталуня - отцепникът
Видяно: 98   Мнения:0

Катарската връзка на Иняки Урдангарин
Видяно: 145   Мнения:0

Отиде си Пако де Лусия - фламенкото осиротия
Видяно: 0   Мнения:0

Хавиер Бардем скара Мароко и Франция
Видяно: 0   Мнения:0

Отиде си Адолфо Суарес, Рицарят на демокрацията
Видяно: 0   Мнения:0

Новият преход на краля
Видяно: 0   Мнения:0

Педро Санчес е новият лидер на испанските социалисти
Видяно: 0   Мнения:0

Интервю с Колумб
Видяно: 0   Мнения:0

Отиде си най-титулованата аристократка в света
Видяно: 0   Мнения:0

Култура
Награди "Принцът на Астурия 2003"
Видяно: 976   Мнения:0

Испанският абстракционист Жорди Тейшидор представя в София изложба от музика, поезия, ред и геометрия
Видяно: 851   Мнения:0

Оскар Тускетс Бланка в неговия лабиринт
Видяно: 919   Мнения:0

В Барселона поставят операта "Да бъдеш Бог"
Видяно: 876   Мнения:0

Студенти представят България на "Барселона 2004"
Видяно: 678   Мнения:0

Нов президент на агенция ЕФЕ
Видяно: 884   Мнения:0

Изложба на Хоан Миро в София
Видяно: 1069   Мнения:0

Джон Малкович дебютира като постановчик в Барселона
Видяно: 700   Мнения:0

Изложба за Рафаел Алберти в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Видяно: 2467   Мнения:0

Виола и пиано на финала на испанската културна програма
Видяно: 713   Мнения:0

В ИСПАНИЯ Е ВРЕМЕ ЗА ДЖАЗ
Видяно: 747   Мнения:0

Испанският посланик откри концерт на световноизвестен китарист в зала "България"
Видяно: 1972   Мнения:0

Юбилейна седмица на испанското и ибероамериканското кино в София
Видяно: 0   Мнения:0

Хавиер Марискал: Дизайнът е общуване
Видяно: 0   Мнения:0

Айтор де Мендисабал с изложба в София
Видяно: 0   Мнения:0

Испански авангардист събра елита на “Шипка” 6
Видяно: 667   Мнения:0

Графики и офорти на Миро в НДК
Видяно: 699   Мнения:0

Мануел Идалго представи новата си книга
Видяно: 620   Мнения:0

Испански сарсуели в зала “България”
Видяно: 713   Мнения:0

Дон Кихот 400 години по-късно
Видяно: 697   Мнения:0

Седмица на иберамериканското кино
Видяно: 695   Мнения:0

Цигуларката-виртуоз Летисия Морено в София
Видяно: 1050   Мнения:0

Публикуваха неиздавани поеми на Хуан Рамон Хименес
Видяно: 985   Мнения:0

С ТАЛАНТ СРЕЩУ МРАКА
Видяно: 197   Мнения:0

Изложба на Пикасо в София
Видяно: 233   Мнения:0

Испанска изложба “dissenyes o diseñas?”(“ДИЗАЙН/ДИЗАЙН?”)в Съюза на българските художници
Видяно: 223   Мнения:0

Три цвята: червено
Видяно: 270   Мнения:0

“Капричос” на Гоя в София
Видяно: 209   Мнения:0

КРАЛЯТ НА АКОРДЕОНА ПРИСТИГА ЗА КОНЦЕРТ У НАС
Видяно: 240   Мнения:0

ВИЗИ ЗА СВОБОДА. ИСПАНСКИТЕ ДИПЛОМАТИ И ХОЛОКОСТЪТ
Видяно: 244   Мнения:0

СПОДЕЛЕНИ ПЪТИЩА. 10 испански фотографи
Видяно: 213   Мнения:0

Пътят на Сантяго. Първият европейски културен маршрут
Видяно: 208   Мнения:0

ПЕТ ГОДИНИ ИНСТИТУТ "СЕРВАНТЕС"-СОФИЯ
Видяно: 227   Мнения:0

Луис Гарсия Монтеро: Когато много бързаш, започваш да мислиш с краката
Видяно: 256   Мнения:0

ПОРЕДНА СЕДМИЦА НА ИСПАНСКОТО И ИБЕРОАМЕРИКАНСКОТО КИНО В ЗАЛА "ЛЮМИЕР", 9 – 15 МАЙ 2011 Г.
Видяно: 208   Мнения:0

Фотоизложба на Луис Рамон Марин
Видяно: 218   Мнения:0

Ладино дива ще омайва София
Видяно: 283   Мнения:0

ОГНЕНО ФЛАМЕНКО С РОХАС, РОДРИГЕС И NUEVO BALLET ESPANOL
Видяно: 209   Мнения:0

Бернардо Ачага, баски писател: Проблемът не е в идентичността, а в бедността
Видяно: 0   Мнения:0

Контакти с България
Испанският посланик се изявява като PR-агент на България
Видяно: 1619   Мнения:0

Испанският крал иде пак 10 години по-късно
Видяно: 934   Мнения:0

Георги Първанов участва в траурната церемония за жертвите от 11 март в Мадрид
Видяно: 653   Мнения:0

Консултации между българското и испанското МВнР
Видяно: 658   Мнения:0

Испанският абстракционист Жорди Тейшидор представя в София изложба от музика, поезия, ред и геометрия
Видяно: 851   Мнения:0

Испания и България - приоритетна програма за културни прояви
Видяно: 953   Мнения:0

ИСПАНСКИ ЖУРНАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ
Видяно: 1044   Мнения:0

"Рока" представи новата си дизайнерска линия "Дама Сенсо"
Видяно: 803   Мнения:0

Юбилеен випуск на Испанската гимназия
Видяно: 3224   Мнения:0

Шумен превзе Мадрид
Видяно: 1765   Мнения:0

Зоя Пенкова, оцеляла при атентатите в Мадрид: Помня лицeто на смъртта
Видяно: 918   Мнения:0

Станишев на гости на Сапатеро
Видяно: 693   Мнения:0

ИСПАНСКИ ТАНЦИ ВЪВ ВАРНА
Видяно: 1151   Мнения:0

Срокове за изпитите DELE
Видяно: 1284   Мнения:0

Адела Клементе де Педрет, почетен консул на България в Барселона:Научете се да се продавате
Видяно: 2493   Мнения:2

Испанската преса за предстоящата визита на Симеон Сакскобургготски в Мадрид
Видяно: 710   Мнения:0

Българският премиер Симеон Сакскобургготски подари на испанския крал Хуан Карлос Първи малко куче, порода българска овчарка
Видяно: 986   Мнения:0

Визита на Симеон Сакскобургготски в Мадрид
Видяно: 672   Мнения:0

Симеон рекламира България като "Елдорадо" на Нова Европа
Видяно: 668   Мнения:0

България е в плановете на испанските инвеститори, според Лидия Шулева и Павел Езекиев
Видяно: 925   Мнения:0

Симеон: Ключът за Ирак е в Палестина
Видяно: 660   Мнения:0

Сапатеро: България и Испания са в стратегически съюз
Видяно: 669   Мнения:0

Българите в Мадрид: дойдох, видях, усвоих
Видяно: 2460   Мнения:1

Неосиновените синове на Мадрид
Видяно: 807   Мнения:0

Хосе Анхел Лопес Хорин: В един лагер сме за Ирак, но преследваме целта по различен начин
Видяно: 786   Мнения:0

Музикална фиеста за празника на Испания
Видяно: 2135   Мнения:0

Слушаме испански сарсуели в зала "България"
Видяно: 766   Мнения:0

Сеговия – българската следа
Видяно: 1521   Мнения:0

БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ ИМАТ ОБЩИ ПРОБЛЕМИ
Видяно: 1129   Мнения:0

Президентът Георги Първанов награди испанския посланик Хосе Анхел Лопес Хорин с орден "Мадарски конник" - първа степен
Видяно: 690   Мнения:0

Мигел Анхел Моратинос, Министър на външните работи на Испания: Без да вдига шум, Испания ви помага за делото в Либия
Видяно: 658   Мнения:0

Фернандо Ариас Гонсалес, испански посланик у нас: АКО СХВАЩАТЕ БУКВАЛНО СИМЕОН, НЕ ГО РАЗБИРАТЕ
Видяно: 1327   Мнения:0

Фернандо Ариас: НАДЯВАМ СЕ УСПОРЕДНО С ИЗБОРИТЕ ДОГОДИНА ДА ПРОДЪЛЖИТЕ И ПОДГОТОВКАТА ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕС
Видяно: 649   Мнения:0

Посланикът на Испания връчи акредитивните си писма
Видяно: 670   Мнения:0

Първанов подкрепя за инициативата на Сапатеро за "Съюз на цивилизациите"
Видяно: 612   Мнения:0

Испанският посланик очаква децата си за празниците
Видяно: 1062   Мнения:0

Испанската Гражданска гвардия иззе 137 кг кокаин близо до мястото, където бяха задържани български трафиканти на дрога
Видяно: 1752   Мнения:0

МВР на Испания благодари за тясното и ползотворно сътрудничество с българската полиция
Видяно: 725   Мнения:0

Фернандо Ариас Посланик на Кралство Испания: Вие си знаете, че имате испанско лоби за ЕС
Видяно: 688   Мнения:0

Българските служби са в постоянна връзка с испанските си колеги за разбитата престъпна мрежа, заяви ген. Борисов
Видяно: 724   Мнения:0

“Рока” с 5 млн. артикула за баня
Видяно: 728   Мнения:0

Фернандо Ариас, посланик на Кралство Испания: Няма катастрофа за ЕС, не се вторачвайте в дати, на прав път сте
Видяно: 697   Мнения:0

Най-големият завод на “Рока Груп” на Балканите е в Каспичан
Видяно: 1088   Мнения:1

Антонио Бандерас в София:Няма да изиграя само онази роля, която не ми предложат
Видяно: 0   Мнения:0

Карлос Саура, испански кинорежисьор: Важното е не коя роля ще ти се падне в живота, а как ще я изиграеш
Видяно: 0   Мнения:0

Хавиер Марискал: Дизайнът е общуване
Видяно: 0   Мнения:0

Мануел Муньос Идалго, испански поет и драматург: Боли ме, че България е тъй разединена
Видяно: 0   Мнения:0

Испански ордени за две българки
Видяно: 0   Мнения:0

Айтор де Мендисабал с изложба в София
Видяно: 0   Мнения:0

Пепел от стих - изложба на Фернандо Ервас и Нина Николова в Експо Баня Център
Видяно: 0   Мнения:0

Игнасио Рамоне, директор на “Монд дипломатик”: Влезте в Европа на народите
Видяно: 1936   Мнения:0

Старото посолство на САЩ стана институт “Сервантес“
Видяно: 724   Мнения:0

Двуезична книга сравнява българи и испанци
Видяно: 879   Мнения:0

Нови пътища стимулират туризма в Родопите с испанска помощ
Видяно: 760   Мнения:0

Българите в Испания - от моряка Алонсо де Охеда, през Гражданската война, та до днешните имигранти
Видяно: 1176   Мнения:0

Бойко Борисов зарадва испански инвеститор
Видяно: 626   Мнения:0

ФАКТИЧЕСКИ БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Видяно: 747   Мнения:0

Испания хвана бос на родната автомафия
Видяно: 876   Мнения:0

Мадрид разби наша наркобанда
Видяно: 692   Мнения:0

Наш мафиот в Испания бере душа с 3 куршума в главата
Видяно: 1307   Мнения:0

Испания закопча шестима наши трафиканти на хероин
Видяно: 680   Мнения:0

Посланик хвали свободата на словото у нас
Видяно: 661   Мнения:0

БЪЛГАРИЯ ВЪРВИ ПО СТЪПКИТЕ НА ИСПАНИЯ
Видяно: 604   Мнения:0

Рока България АД получи наградата за перфектна фирма сред големите предприятия с чуждестранно участие
Видяно: 802   Мнения:0

Рока придобива 50 процента от Козмик Груп
Видяно: 561   Мнения:0

Рока България АД е една от първите компании, отличени с Business Superbrands награда в България
Видяно: 581   Мнения:0

Рока затвърди лидерската си позиция на Индийския пазар на продукти за баня
Видяно: 555   Мнения:0

НОВОСТИ РОКА БЪЛГАРИЯ 2008
Видяно: 921   Мнения:0

Poка придоби тайванска високотехнологична компания
Видяно: 24   Мнения:0

Серхио Кастро е новият Изпълнителен директор на Рока България АД
Видяно: 576   Мнения:0

Звезда на фламенкото в НДК
Видяно: 602   Мнения:0

Негово Превъзходителство ХОРХЕ ФУЕНТЕС МОНСОНИС-ВИЛАЙОНГА, посланик на Кралство Испания: БУКВИТЕ ВИ МЕ ЗАТРУДНЯВАТ, НО АЗБУКАТА ВИ Е КРАСИВА
Видяно: 417   Мнения:0

Испания ще ни помага за еврофондовете
Видяно: 222   Мнения:0

Безплатна порция алтернативно кино от Испания и Латинска Америка в “Люмиер”
Видяно: 232   Мнения:0

Сертификат за Фери Груп
Видяно: 192   Мнения:0

На гурбет в Испания
Видяно: 237   Мнения:0

Фери Груп представи проектите си в България
Видяно: 261   Мнения:0

Българско участие във форум на ОССЕ в Кордоба
Видяно: 190   Мнения:0

Поезията на Живка е дъщеря на болката
Видяно: 235   Мнения:0

Изгубени в превода на еврофондовете
Видяно: 190   Мнения:0

България – пример за “Алианса на цивилизациите”
Видяно: 212   Мнения:0

Стипендии за испанските гимназии
Видяно: 218   Мнения:0

Мануел Фери, президент на “Фери Груп”: Туризмът и земеделието ще са чудесата на България
Видяно: 185   Мнения:0

Испанцине видяха Елдорадо в България
Видяно: 253   Мнения:0

Проектът “Етния Комуникасион” и България
Видяно: 191   Мнения:0

Късметът да си българин в Мадрид
Видяно: 242   Мнения:0

Вечер на съвременната българска поезия в Мадрид
Видяно: 226   Мнения:0

Българска авторка взе литературна награда в Мадрид
Видяно: 198   Мнения:0

Изпълнителният директор на “Рока България” АД Серхио Кастро: Докосвам се до хубостта и при всяко свое влизане в изложбената зала на “Рока” в София
Видяно: 184   Мнения:0

Смях без граница
Видяно: 185   Мнения:0

Автономното правителство на Мадрид финансира създаването на младежки социално-образователен център в Търговище
Видяно: 209   Мнения:0

Хорхе Фуентес, посланик на Испания в България: Не губете повече нито едно евро!
Видяно: 236   Мнения:0

Аплаузи от испанското председателство на ЕС за “Октопод”
Видяно: 208   Мнения:0

Министър Николай Младенов удостоява испанския посланик Хорхе Фуентес със “Златна лаврова клонка”
Видяно: 202   Мнения:0

Седмица на испанското и ибероамериканското кино - за 17-и път в София (16 МАЙ 2010 г.)
Видяно: 205   Мнения:0

Испанска връзка
Видяно: 247   Мнения:0

Кръгла маса “Интегрирането на българските граждани в Испания”
Видяно: 194   Мнения:0

Българче поема към Перу и Испания с Рута Кетцал
Видяно: 450   Мнения:0

Българите в Испания нямат намерение да се връщат
Видяно: 206   Мнения:0

МИЕТ показва потенциала на България за културен и СПА туризъм на международното изложение FITUR в Мадрид
Видяно: 206   Мнения:0

Н. Пр. Рафаел Мендивил Пейдро: Ако Европа не е единна, ще потъне
Видяно: 220   Мнения:0

Испанският посланик издигнат на висш пост в Мадрид
Видяно: 205   Мнения:0

Българската Пасионария от Мадрид
Видяно: 232   Мнения:0

Българче поема из Колумбия и Испания
Видяно: 234   Мнения:0

Чалга ли е цветистият език?
Видяно: 230   Мнения:0

В обновената след ремонт Испанска гимназия „Мигел де Сервантес”: НА УРОК С ДОН КИХОТ
Видяно: 416   Мнения:0

Испанският посланик дон Хосе Луис Тапиа пред Klassa.bg: Целта на моя мандат е да доведа повече испански фирми в България
Видяно: 159   Мнения:0

Ще се намери ли медиатор, който да попречи на закриването на Института "Сервантес"?
Видяно: 191   Мнения:0

Н. Пр. Хосе Луис Тапиа, посланик на Испания: Който има повече, трябва и да дава повече
Видяно: 98   Мнения:0

Испанци идат за бизнес в България
Видяно: 90   Мнения:0

Испански паралели
Видяно: 88   Мнения:0

Кризата: българският и испанският ракурс
Видяно: 118   Мнения:0

Софийският пример на „Сервантес”
Видяно: 84   Мнения:0

Дипломира се двадесетият випуск на Испанската гимназия
Видяно: 62   Мнения:0

РОКА дава стипендии на студенти да учат испански
Видяно: 7   Мнения:0

Изпълнителният директор на Рока България АД, Серхио Кастро вече отговаря за мениджмънта на компанията Рока на Балканите
Видяно: 0   Мнения:0

Композицията We Are Water на Теодосий Спасов звуча в изпълнение на кавал, гайда и тъпан в Световния ден на водата
Видяно: 0   Мнения:0

Варненче тръгва с Рута Кетцал из Панама, Испания и Белгия
Видяно: 0   Мнения:0

Коледен концерт с класическа музика, организиран от Институт Сервантес и Рока България
Видяно: 0   Мнения:0

Испански реверанс към сефарадските евреи
Видяно: 0   Мнения:0

Дарение на Рока България за бежански центрове
Видяно: 0   Мнения:0

Пищен спектакъл в София на Националния балет на Испания
Видяно: 0   Мнения:0

Кралски отличия за двама испански бизнесмени у нас
Видяно: 0   Мнения:0

Рафаел Алварадо - седем десетилетия по моста на думите
Видяно: 0   Мнения:0

Испанска пролет в София
Видяно: 0   Мнения:0

Пикасо с изложба у нас
Видяно: 0   Мнения:0

Живка Балтаджиева, поетеса: Ще преобразим света, ако започнем от себе си
Видяно: 0   Мнения:0

Поетични срещи между Испания и България
Видяно: 0   Мнения:0

Мигел Саенс, член на Испанската кралска академия: Силата на думите може да преобърне света
Видяно: 0   Мнения:0

Испански министър лансира у нас „Марката Испания”
Видяно: 0   Мнения:0

Светът през „Лявото око” на 12 фотографки
Видяно: 0   Мнения:0

Как испанските социалисти опряха до Станишев
Видяно: 0   Мнения:0

Доайенът на българската испанистика
Видяно: 0   Мнения:0

ЗЛАТНО ПЕРО от СБЖ и ОБЕДИНИТЕЛ НА КУЛТУРИ от СИЖБ за Хавиер Валдивиелсо
Видяно: 0   Мнения:0

Испания и България: 110 години дипломатически отношения – една възможност да се замислим за бъдещето
Видяно: 0   Мнения:0

Забележителности
Барселона - най-космополитният град в Испания
Видяно: 2053   Мнения:0

Виното на Испания
Видяно: 5731   Мнения:0

Блясък и романтика по испански
Видяно: 996   Мнения:0

Испанските фиести - безкраен празник
Видяно: 946   Мнения:0

Гранада - Диадемата на ислямския свят в Испания
Видяно: 1014   Мнения:0

Мадрид - градът на мечката и ягодовото дърво
Видяно: 2980   Мнения:0

Саламанка - Исторически център на знанието
Видяно: 1375   Мнения:0

Севиля - вратата на Испания към Новия свят
Видяно: 865   Мнения:0

Толедо - градът на Ел Греко
Видяно: 1284   Мнения:0

Кулинарни традиции на Испания
Видяно: 7860   Мнения:4

Валенсия - очарованието на много векове в един град
Видяно: 4626   Мнения:0

Лас Файас - карнавал, заря и огън
Видяно: 2459   Мнения:0

Памплона - рога, копита и тръпка
Видяно: 1442   Мнения:0

Ще върне ли Дон Домат туристите в Испания?
Видяно: 686   Мнения:0

Барселона - една мечта, превърнала се в реалност
Видяно: 819   Мнения:0

Барселона на един дъх
Видяно: 766   Мнения:0

Световният младежки фестивал в Барселона изгражда нов свят
Видяно: 654   Мнения:0

С билет от “Аламбра” Колумб поел към Америка
Видяно: 1762   Мнения:0

Коледа и Нова година в Мадрид – 4 години по-късно
Видяно: 1148   Мнения:0

Авторски анализи
Изборите в Испания - махмурлук за войнолюбците
Видяно: 648   Мнения:0

Испания с ключова роля за Европа след изненадващата смяна в Мадрид
Видяно: 677   Мнения:0

Много шум за една магданозена скала
Видяно: 691   Мнения:0

Сапатеро станал политик заради дядо си
Видяно: 2137   Мнения:0

ИЗМАМНИЯТ СИМВОЛ НА ИСПАНИЯ
Видяно: 2706   Мнения:0

Испанците се прехласнаха по Летисия - принцесата на Астурия
Видяно: 1900   Мнения:0

Гибралтар - препъникамъкът между Лондон и Мадрид
Видяно: 691   Мнения:0

Ще сдобри ли Симеон Сапатеро с Буш?
Видяно: 644   Мнения:0

ИСПАНИЯ: ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
Видяно: 1710   Мнения:0

У нас не виреят политици като Сапатеро
Видяно: 610   Мнения:0

Ужасът в Мадрид: Година по-късно
Видяно: 737   Мнения:0

Мадрид 11 март: Кой е виновният?
Видяно: 650   Мнения:0

“Бяла нощ” в Мадрид
Видяно: 760   Мнения:0

Щурм по суша от Мароко хвърли Европа в паника
Видяно: 684   Мнения:0

Българите в Испания - от моряка Алонсо де Охеда, през Гражданската война, та до днешните имигранти
Видяно: 2962   Мнения:0

Испания променя конституцията си заради бъдеща кралица
Видяно: 770   Мнения:0

Косовски синдром налегна Испания
Видяно: 713   Мнения:0

Да се пренесеш в миналото в Бехар
Видяно: 13993   Мнения:1

Проф. Мануел Торес: Съюзът на цивилизациите ще дойде с образованието
Видяно: 192   Мнения:0

ЕТА нокаутира Сапатеро
Видяно: 169   Мнения:0

Сапатеро се засилва за втори мандат
Видяно: 181   Мнения:0

Антъни Бийвър, историк: “Насилието се ражда от страха”
Видяно: 213   Мнения:0

Левица, демокрация и гласове
Видяно: 208   Мнения:0

Нова сцена
Видяно: 209   Мнения:0

Криза с дъх на ягоди
Видяно: 192   Мнения:0

Робин Худ пак е тук
Видяно: 189   Мнения:0

Диего Лопес Гаридо, държавен секретар на Испания за Европейския съюз: Това ще е най-важният Европейски парламент
Видяно: 167   Мнения:0

Мануел Ривас: Европа трябва да се роди отдолу
Видяно: 190   Мнения:0

Анхел Виняс: Не чакайте лява политика от дясна Европа
Видяно: 186   Мнения:0

Сърдитите млади хора от площадите
Видяно: 219   Мнения:0

Мистерия с бактерията убиец
Видяно: 193   Мнения:0

Защо „испанската революция” не стига до България
Видяно: 207   Мнения:0

Емилиано Гарсия-Пахе Санчес: Някогашният интернет е бил в Толедо
Видяно: 209   Мнения:0

Спасяването на Испания
Видяно: 205   Мнения:0

Мълчанието на Рахой
Видяно: 180   Мнения:0

Думи на Педро Олаля, отправени от Атина
Видяно: 179   Мнения:0

Рахой извади секирата
Видяно: 205   Мнения:0

Българската Пасионария от Мадрид
Видяно: 206   Мнения:0

Възмутените идат
Видяно: 218   Мнения:0

Възмутени и възмутителни : поглед от „Пуерта дел сол”
Видяно: 4092   Мнения:0

Пропукването на Испания
Видяно: 78   Мнения:0

Игра с огъня в Южна Европа
Видяно: 81   Мнения:0

Рахой в черната дупка на черната каса
Видяно: 81   Мнения:0

Хосе Игнасио Торебланка: Нужна е светла перспектива, за да се издържи кризата
Видяно: 9343   Мнения:0

Проф. Хавиер Самора от Университета „Комплутенсе“ в Мадрид: Капитализмът продължава да функционира като казино
Видяно: 0   Мнения:0

Нови лица и ветрове в Испания
Видяно: 0   Мнения:0

Сатурновата дупка на Испания
Видяно: 0   Мнения:0

Рахой в троен обръч
Видяно: 0   Мнения:0

Podemos – генезис и перспективи
Видяно: 0   Мнения:0

Да, те могат. На ред е Испания
Видяно: 0   Мнения:0

„Подемос” изведе народа на улицата
Видяно: 0   Мнения:0

Как „Подемос” събра Дон Кихот и Санчо Панса
Видяно: 0   Мнения:0

„Подемос” е първа сила в Испания, сочи сондаж
Видяно: 0   Мнения:0

По следите на „Подемос” в Мадрид
Видяно: 0   Мнения:0

Цунамито "Подемос"
Видяно: 0   Мнения:0

Андалуското огледало
Видяно: 0   Мнения:0

Часът на „Подемос” и „Сюдаданос”
Видяно: 0   Мнения:0

Испанският обрат
Видяно: 0   Мнения:0

Сбогом на достойнството
Видяно: 0   Мнения:0

Испания и България: 110 години дипломатически отношения – една възможност да се замислим за бъдещето
Видяно: 0   Мнения:0

ИСПАНОЖУРНАЛИСТИ
Кои сме ние?

ИЗЯВИ НА СДРУЖЕНИЕТО И НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Йон Хуаристи на гости на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

Институтът "Сервантес" се засилва към България

Йон Хуаристи, директор на института “Сервантес”: 400 милиона говорят езика на Сервантес

СДРУЖЕНИЕ НА ИСПАНОГОВОРЯЩИТЕ ЖУРНАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ(списък на членовете)

ПРЕДСТАВЯНЕ НА САЙТА www.hispanoperiodistas.com

Среща с главната редакторка на кубинското списание "Мухерес" Исабел Мойа

Исабел МОЙА, главен редактор на хаванското женско сп. "Мухерес", пред "Труд": На Куба й е нужен нов мъж

Държавният секретар на Испания по европейските въпроси гостува на СИЖБ

Алберто Наваро: Няма да се караме заради Ирак

Кръгла маса “Испания и испаноезичният свят в България” – 26.11.2004

Погледът на Мелчор Фернандес: България, видяна от Испания

Среща на СИЖБ с Мелчор Фернандес

Писма до СИЖБ по повод Кръглата маса "Испания и испаноезичният свят в България"

Посланиците на Испания, Куба, Бразилия на коледна латинофиеста с журналисти

Кръгла маса "Медиите в демократичното общество", 03.10.2006 - под патронажа на Посолството на Испания в България

Кръгла маса "Чилийският 11 септември" за 100-годишнината ог рождението на президента Салвадор Алиенде и 35-годишнината от военния преврат в Чили, 11.09.2008 г., Софийски университет "Св. Кл. Охридски"

ХVІІІ конгрес на Световната асоциация на жените журналистки и писателки "Комуникациите и журналистиката в дигиталната ера", Сантяго де Чиле, 25-26 септември 2008 г.

Кръгла маса “Латинска Америка днес и България” - със съдействието на посолствата на Аржентина, Бразилия, Венесуела и Куба

ОТИДЕ СИ СВЕТЛАНА ПЛАШОКОВА, зам.-председател на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

ОТИДЕ СИ САМУЕЛ ФРАНСЕС, легендарно име в българската журналистика, член и съосновател на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

Да си спомним за Светлана Плашокова и Самуел Франсес

С ЕЗИКА НА СЪРЦЕТО - колеги и посланици отдадоха почит на Светлана Плашокова и Самуел Франсес

СТАТУТ НА КОНКУРСА ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ИСПАНОГОВОРЕЩИТЕЖУРНАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ "СВЕТОВЕ И ЦВЕТОВЕ"

Конкурс за журналистически публикации на български или испански език „Светове и цветове” на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България”

Представяне на номинираните в журналистическия конкурс "Светове и цветове" в чест на 10-годишнината от основаването на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България – 16 декември 2013 г.

Десет години Сдружение на испаноговорещите журналисти в България, връчване на журналистическите награди „Светлана Плашокова”, „Самуел Франсес” и „Светове и цветове”

Втори конкурс за журналистически публикации на български или испански език „Светове и цветове” - 2014 на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

Връчване на наградите във второто издание на журналистическия конкурс „СВЕТОВЕ И ЦВЕТОВЕ” 2014 на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

ПОБЕДИТЕЛИ в журналистическия конкурс „Светове и цветове” 2014 на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

ТРЕТИ КОНКУРС "СВЕТОВЕ И ЦВЕТОВЕ" - 2015 за журналистически публикации на български или испански език на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ в третия журналистически конкурс на СИЖБ "Светове и цветове" - 2015

СИЖБ обявява четвъртото издание на конкурса „Светове и цветове” - 2016

Солидарност с Барселона, отговорност пред хуманизма

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ в Четвъртия журналистически конкурс на СИЖБ „Светове и цветове” - 2016

СИЖБ обявява номинациите в Петия конкурс „Светове и цветове” - 2017

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ в Петия журналистически конкурс на СИЖБ „Светове и цветове” - 2017

СИЖБ обявява шестото издание на конкурса „Светове и цветове” - 2018

ЗЛАТНО ПЕРО от СБЖ и ОБЕДИНИТЕЛ НА КУЛТУРИ от СИЖБ за Хавиер Валдивиелсо

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ в Шестия журналистически конкурс „Светове и цветове” - 2018

СИЖБ обявява седмото издание на конкурса „Светове и цветове” - 2019

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СИЖБ НА 4 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ в Седмия журналистически конкурс "Светове и цветове" - 2019

СИЖБ обявява осмото издание на конкурса „Светове и цветове” – 2020

ОСМИ КОНКУРС „СВЕТОВЕ И ЦВЕТОВЕ” - 2020 г. Оповестяване на резултатите

СИЖБ обявява деветото издание на конкурса „Светове и цветове” – 2021

ДЕВЕТИ КОНКУРС "СВЕТОВЕ И ЦВЕТОВЕ" 2021 - оповестяване на резултатите
Партньори и спонсори23.1.2002 г.

Visitor: 3982025